สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Presentation English for Chinese Speakers"
A friendly group of individuals with an interest in presentations and public speaking in general. Share advice and seek techniques from your peers in the discussion group.
ประเภท:Business
ภาษา: Chinese
สมาชิก: 2034
ผู้นำกลุ่ม: samantha (Administrator) และ Wei

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบกระทู้how to inprove my spoken englishนี้?
โดย JJessica869 เมื่อวันที่ 23/7/2555 10:17:16
how to inprove my spoken english

hi,guys.my spoken english is not as good as my reading.i think there're 2 reasons.One is i seldom practice my active grammer&vocabulary,especially orally.The other reason is my intonation is poor.i used to think my intonatuon is ok,but my teacher always says it's not good enough,she says my intonation is my own style,not  native speaker's intonation,she said i should try to imitate theirs .

i really wanna speak perfect english,can you help me?

Thanks

โดย mschon14 เมื่อวันที่ 28/7/2555 19:59:08
RE: how to inprove my spoken english
i have the same problem like jessica
โดย AFu741 เมื่อวันที่ 6/8/2555 22:53:42
RE: how to inprove my spoken english
yes,I also have the same problem , so how should we improve our english ?
โดย JJessica869 เมื่อวันที่ 7/8/2555 9:20:19
RE: RE: how to inprove my spoken english
maybe practice makes perfect,hah
โดย zliang1037 เมื่อวันที่ 1/9/2555 23:39:01
RE: RE: RE: how to inprove my spoken english
The atmosphere is the key to settle this problem ,we should try to look for circustomces, if we can.t find ,we should make them .
โดย RRayc18 เมื่อวันที่ 7/5/2557 6:03:01
RE: how to inprove my spoken english
Atmosphere is very important for us to improve our oral English, with deep feelings when I at US. We should try our best to speak out and do not mind will make mistake.
โดย LPENGc151 เมื่อวันที่ 16/10/2557 9:28:44
RE: how to inprove my spoken english
Hi, JJessica, I have the same problem with you ,but I think imitate native speakers intonation and pronouncation is a good way to improve oral english, so I always to imitate every words ang sectences svera time until I get the correct feedback. I hope I can improve my oral english very quickly. and also i need to learn more new words and grammer use.
โดย LPENGc151 เมื่อวันที่ 16/10/2557 9:28:44
RE: how to inprove my spoken english
Hi, JJessica, I have the same problem with you ,but I think imitate native speakers intonation and pronouncation is a good way to improve oral english, so I always to imitate every words ang sectences svera time until I get the correct feedback. I hope I can improve my oral english very quickly. and also i need to learn more new words and grammer use.
โดย LPENGc151 เมื่อวันที่ 16/10/2557 9:36:38
RE: RE: how to inprove my spoken english
I agree you idea, Atmosphere and language enviroment is very impotant for improve our english. but how we get language eviroment? can we create a QQ group? may be we can talk though QQ in english. the other way is we often listen the VOA news or some english channel radio, e,g The Beijing foreign laguage channel.reading english document or books, We can also watch English movies too.
โดย LPENGc151 เมื่อวันที่ 16/10/2557 9:36:42
RE: RE: how to inprove my spoken english
I agree you idea, Atmosphere and language enviroment is very impotant for improve our english. but how we get language eviroment? can we create a QQ group? may be we can talk though QQ in english. the other way is we often listen the VOA news or some english channel radio, e,g The Beijing foreign laguage channel.reading english document or books, We can also watch English movies too.
โดย ssundayc8 เมื่อวันที่ 6/1/2558 23:43:48
RE: RE: RE: how to inprove my spoken english
I agree with you that you said" we create a QQ group"
โดย ssundayc8 เมื่อวันที่ 6/1/2558 23:43:50
RE: RE: RE: how to inprove my spoken english
I agree with you that you said" we create a QQ group"
โดย yzhangc3232 เมื่อวันที่ 10/6/2558 9:48:11
RE: how to inprove my spoken english
what is the qq number
โดย qlic291 เมื่อวันที่ 20/9/2558 11:11:53
RE: RE: how to inprove my spoken english
Don't u learn English in EF?
โดย qlic291 เมื่อวันที่ 20/9/2558 11:12:06
RE: RE: how to inprove my spoken english
Don't u learn English in EF? hah, that's the answer.
โดย yliuc2894 เมื่อวันที่ 23/2/2559 23:27:12
RE: RE: RE: RE: how to inprove my spoken english
or create a WeChat group
โดย yliuc2894 เมื่อวันที่ 23/2/2559 23:27:16
RE: RE: RE: RE: how to inprove my spoken english
or create a WeChat group
โดย jtianc171 เมื่อวันที่ 9/3/2559 0:50:10
RE: RE: RE: RE: RE: how to inprove my spoken english
Yes To Creat a wechat group
โดย jtianc171 เมื่อวันที่ 9/3/2559 0:50:17
RE: RE: RE: RE: RE: how to inprove my spoken english
Yes To Creat a wechat group
โดย jtianc171 เมื่อวันที่ 9/3/2559 0:50:19
RE: RE: RE: RE: RE: how to inprove my spoken english
Yes To Creat a wechat group
โดย jtianc171 เมื่อวันที่ 9/3/2559 0:50:25
RE: RE: RE: RE: RE: how to inprove my spoken english
Yes To Creat a wechat group
โดย zzhaofufangc เมื่อวันที่ 8/3/2560 11:09:49
RE: how to inprove my spoken english
Yes To Creat a wechat group

ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
Business English Basics for Chinese Speakers
BusinessA place where you can share your thoughts, prac...
International Trade English for Chinese Speakers
BusinessEnglish for the Import-Export Industry. A casua...
English in Marketing for Chinese Speakers
BusinessShare and discuss marketing tips, hints, techni...
Negotiating in English - for Chinese Speakers
BusinessLearn, share and discuss key English phrases, t...
Finance English for Chinese Speakers
BusinessJoin the conversation about everything that aff...