สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Study in Cambridge"

ประเภท:Study Abroad
ภาษา: English
สมาชิก: 2148
ผู้นำกลุ่ม: samantha (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบกระทู้Hello my friendsนี้?
โดย hjingc62 เมื่อวันที่ 31/1/2559 23:45:10
Hello my friends

Hello,everyone!

Nice to meet you! My name is Rachel.I come from China.I h***e many hobbies,such as reading,listening to music,go hiking,chatting,cooking and so on. If  you h***e one of them, maybe we can chat about it. I love English very much,but I am not very good at it. I h***e the desire to learn it well.If somgone of you like it too, I hope we can be  learning partner and practice it together. I am looking forward to it!  Following is my wechat or QQ ID953881364,if you h***e one,welcome to add me!Thanks you!

โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:40:30
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:40:39
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:40:45
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:40:58
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:40:58
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:40:59
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:40:59
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:40:59
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:00
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:00
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:00
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:01
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:01
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:02
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:04
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:07
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:07
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello
โดย syinac เมื่อวันที่ 13/3/2559 21:41:11
RE: Hello my friends
hello i am chinese. we could practice together.add me .and QQ 727162023,say hello

ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน