สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "High School"
This is where high schoolers hang out!
ประเภท:Education & Study Tips
ภาษา: English
สมาชิก: 619
ผู้นำกลุ่ม: samantha (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบกระทู้Hi! I'm newcomer!นี้?
โดย XXander4 เมื่อวันที่ 18/8/2556 11:31:27
Hi! I'm newcomer!

Hi! I'm newcomer! I'm learning English now.

I like to make friends. We can help each other improve English, if you want to make friend with me.

โดย MMary5352 เมื่อวันที่ 6/9/2556 22:49:37
RE: Hi! I'm newcomer!
i want to make friend with you
โดย MMary5352 เมื่อวันที่ 6/9/2556 22:49:56
RE: Hi! I'm newcomer!
i want to make friend with you
โดย llillian393 เมื่อวันที่ 14/9/2556 3:09:25
RE: Hi! I'm newcomer!
Me too.i'm looking for somebody to improve English as well.I was wonder if you could be my friend
โดย llillian393 เมื่อวันที่ 14/9/2556 3:09:34
RE: Hi! I'm newcomer!
Me too.I'm looking for somebody to improve English as well.I was wonder if you could be my friend
โดย llillian393 เมื่อวันที่ 14/9/2556 3:09:38
RE: Hi! I'm newcomer!
Me too.I'm looking for somebody to improve English as well.I was wonder if you could be my friend
โดย llillian393 เมื่อวันที่ 14/9/2556 3:09:40
RE: Hi! I'm newcomer!
Me too.I'm looking for somebody to improve English as well.I was wonder if you could be my friend
โดย llillian393 เมื่อวันที่ 14/9/2556 3:09:41
RE: Hi! I'm newcomer!
Me too.I'm looking for somebody to improve English as well.I was wonder if you could be my friend
โดย llillian393 เมื่อวันที่ 14/9/2556 3:09:42
RE: Hi! I'm newcomer!
Me too.I'm looking for somebody to improve English as well.I was wonder if you could be my friend
โดย llillian393 เมื่อวันที่ 14/9/2556 3:09:44
RE: Hi! I'm newcomer!
Me too.I'm looking for somebody to improve English as well.I was wonder if you could be my friend
โดย llillian393 เมื่อวันที่ 14/9/2556 3:09:44
RE: Hi! I'm newcomer!
Me too.I'm looking for somebody to improve English as well.I was wonder if you could be my friend
โดย llillian393 เมื่อวันที่ 14/9/2556 3:09:44
RE: Hi! I'm newcomer!
Me too.I'm looking for somebody to improve English as well.I was wonder if you could be my friend
โดย bAnna61 เมื่อวันที่ 3/10/2556 10:03:37
RE: RE: Hi! I'm newcomer!
Hi,I'm newcomer too! Let us improve English each other.
โดย EElina226 เมื่อวันที่ 27/10/2556 8:18:34
RE: Hi! I'm newcomer!
It is a good news.Let us together to experience the charm of English
โดย FFayi1 เมื่อวันที่ 29/11/2556 3:17:22
RE: Hi! I'm newcomer!
I‘m also a newcomer with the same hope,so I think we can be good friends.
โดย llixiaohan เมื่อวันที่ 20/12/2556 7:20:48
RE: RE: Hi! I'm newcomer!
Hello,can we make friends?
โดย llixiaohan เมื่อวันที่ 20/12/2556 7:20:57
RE: RE: Hi! I'm newcomer!
Hello,can we make friends?
โดย AArvin233 เมื่อวันที่ 27/1/2557 0:31:29
RE: Hi! I'm newcomer!
ok,this view is not right,isn't it?
โดย jjackc56 เมื่อวันที่ 18/2/2557 6:12:15
RE: RE: RE: Hi! I'm newcomer!
Time flies.So hot here.God.It‘s killing me.
โดย jjackc56 เมื่อวันที่ 18/2/2557 6:12:40
RE: RE: RE: Hi! I'm newcomer!
Time flies.So hot here.God.It‘s killing me.
โดย HBella10 เมื่อวันที่ 6/3/2557 6:23:27
RE: Hi! I'm newcomer!
I'm new now. I just begin to learn English. Nice to meet you,everyone. I want to make friends. Do you want to chat with me? :P
โดย HBella10 เมื่อวันที่ 6/3/2557 6:23:31
RE: Hi! I'm newcomer!
I'm new now. I just begin to learn English. Nice to meet you,everyone. I want to make friends. Do you want to chat with me? :P
โดย hhaider27 เมื่อวันที่ 12/4/2557 23:37:41
RE: Hi! I'm newcomer!
Nice to meet you,everyone. I want to make friends.
โดย LLihuac7 เมื่อวันที่ 20/4/2557 10:34:24
RE: Hi! I'm newcomer!
Hello! everyone can I become yours English practice friend?
โดย LLihuac7 เมื่อวันที่ 20/4/2557 10:34:52
RE: Hi! I'm newcomer!
Hello! everyone can I become yours English practice friend?
โดย LLihuac7 เมื่อวันที่ 20/4/2557 10:35:34
RE: Hi! I'm newcomer!
Hello! everyone can I become yours English practice friend?
โดย eguerrero489 เมื่อวันที่ 30/1/2558 23:06:37
RE: Hi! I'm newcomer!
Hello! everyone.! I want to make friends, for practice english lenguage. everyvary Welcome.
โดย APetali1 เมื่อวันที่ 2/3/2558 23:27:34
RE: Hi! I'm newcomer!
Hello, i'm newcomer too. I'm new student of english, i'm a teacher of chemistry and i want to be friend!
โดย kdoji เมื่อวันที่ 13/8/2558 13:47:11
RE: RE: Hi! I'm newcomer!
Hi everybody, I look for a group with which I can enhance my english. Kossi.

ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน