สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "I Love Brazil"
A place where Brazilians everywhere can come together and chat about anything!
ประเภท:Regional
ภาษา: Portugese
สมาชิก: 3909
ผู้นำกลุ่ม: samantha (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบกระทู้as when Jesus, the son of Mary, said to the disciples, "Who are my supporters for Allah ?"นี้?
โดย aaisso เมื่อวันที่ 23/2/2559 3:12:40
as when Jesus, the son of Mary, said to the disciples, "Who are my supporters for Allah ?"

this is some sentences about the holly CURAN


And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, "O children of Israel, indeed I am the messenger of Allah to you confirming what came before me of the Torah and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is Ahmad." But when he came to them with clear evidences, they said, "This is obvious magic."

 

 

 

 

61:7

 

And who is more unjust than one who invents about Allah untruth while he is being invited to Islam. And Allah does not guide the wrongdoing people.

 

 

 

61:8

 

They want to extinguish the light of Allah with their mouths, but Allah will perfect His light, although the disbelievers dislike it.

 

 

 

61:9

 

It is He who sent His Messenger with guidance and the religion of truth to manifest it over all religion, although those who associate others with Allah dislike it.

 

 

 

61:10

 

O you who h***e believed, shall I guide you to a transaction that will s***e you from a painful punishment?

 

 

 

61:11

 

[It is that] you believe in Allah and His Messenger and strive in the cause of Allah with your wealth and your lives. That is best for you, if you should know.

 

 

 

61:12

 

He will forgive for you your sins and admit you to gardens beneath which rivers flow and pleasant dwellings in gardens of perpetual residence. That is the great attainment.

 

 

 

61:13

 

And [you will obtain] another [f***or] that you love - victory from Allah and an imminent conquest; and give good tidings to the believers.

 

 

 

61:14

 

 

O you who h***e believed, be supporters of Allah , as when Jesus, the son of Mary, said to the disciples, "Who are my supporters for Allah ?" The disciples said, "We are supporters of Allah ." And a faction of the Children of Israel believed and a faction disbelieved. So We supported those who believed against their enemy, and they became dominant.


ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน