สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "I Love Arabia"
Chat and learn all about Arabia!for all nationalities can share us thier culture !
ประเภท:Regional
ภาษา: Arabic
สมาชิก: 2335
ผู้นำกลุ่ม: Mira (Administrator), bshar mjeed และ Rose flower

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบกระทู้Is it true ??!!นี้?
โดย Amohammed1588 เมื่อวันที่ 21/1/2558 9:55:38
Is it true ??!!

  !!?? سب الإسلام حق مكفول، و إنتقاد إسرائيل جريمة إرهابية.

Insulting Islam guaranteed right, and criticism of Israel a terrorist crime.!!??

Insulter l'islam droit garanti, et la critique d'Israël un crime terroriste.!!??

Beleidigung des Islam garantierte Recht und Kritik an Israel als terroristische Verbrechen.!!??

侮辱伊斯兰教保障的权利,以及对以色列的批评恐怖主义罪行。!!??

Insultar o Islã direito garantido, e as críticas a Israel um crime de terrorismo.!!??

Islam Insultare diritto garantito, e la critica di Israele un crimine terroristico.!!??

侮辱的なイスラム教はテロ犯罪を右保証された、とイスラエルの批判。!!??

Оскорбление ислама гарантируется право и критика Израиля преступления террористического характера.!!??

侮辱伊斯蘭教保障的權利,以及對以色列的批評恐怖主義罪行。!!??

โดย bibrahim144 เมื่อวันที่ 27/1/2558 7:03:07
RE: Is it true ??!!
"الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة"
โดย Amohammed1588 เมื่อวันที่ 27/1/2558 8:25:57
RE: RE: Is it true ??!!
تعليق في غير محلِّه
โดย bibrahim144 เมื่อวันที่ 27/1/2558 8:33:23
RE: RE: RE: Is it true ??!!
واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم
โดย Amohammed1588 เมื่อวันที่ 27/1/2558 9:03:24
RE: RE: RE: RE: Is it true ??!!
!!!!!!!
โดย bibrahim144 เมื่อวันที่ 27/1/2558 9:06:28
RE: RE: RE: RE: RE: Is it true ??!!
وعليكم السلام
โดย Amohammed1588 เมื่อวันที่ 29/1/2558 3:39:58
Re: RE: RE: RE: RE: RE: Is it true ??!!

  .آسف، خروج كلي عن الموضوع

โดย ppearl144 เมื่อวันที่ 1/2/2558 3:45:48
RE: Is it true ??!!
حق مكفول لمن وأين ؟
โดย RLove86 เมื่อวันที่ 3/2/2559 9:34:11
RE: Is it true ??!!
??

ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน