สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Garfield"
The world's favorite cat entertains.
ประเภท:Entertainment
ภาษา: English
สมาชิก: 805
ผู้นำกลุ่ม: Lily (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

 


Ton: A large number or amount


 


Downloading: Copy (data) from one computer system to another or to a disk


 


Catalog: A complete list of items, typically one in alphabetical or other systematic order, in particular


 


Nourishment: The substances necessary for growth, health, and good condition


 


Pizzeria: A place where pizzas are made or sold; a pizza restaurant


 


Spirit: A specified emotion or mood, esp. one prevailing at a particular time


 


 


 


Pastry: A dough of flour, shortening, and water, used as a base and covering in baked dishes such as pies


 

 

 


 


Commune: Feel in close spiritual contact with

 


 


Creatures: A fictional or imaginary being, typically a frightening one


Desperate: Feeling, showing, or involving a hopeless sense that a situation is so bad as to be impossible to deal with


 

Declare: Formally announce the beginning of (a state or condition)


Empire: An extensive group of states or countries under a single supreme authority, formerly esp. an emperor or empress


 


 


Blues: Melancholic music of black American folk origin, typically in a twelve-bar sequence. It developed in the rural southern US toward the end of the 19th century, finding a wider audience in the 1940s as blacks migrated to the cities. This urban blues gave rise to rhythm and blues and rock and roll

 

Number: A song, dance, piece of music, etc., esp. one of several in a performance


 


DiplomatA person who can deal with people in a sensitive and effective way


 


 


Jar: A wide-mouthed, cylindrical container made of glass or pottery, esp. one used for storing food


 


 


Accordian: The accordion is a box-shaped musical instrument of the bellows-driven free-reed aerophone family, sometimes referred to as a squeezebox.

 

Eye Contact: The act of looking directly into one another's eyesข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
Movie Reviews and Trailers
EntertainmentHot movie reviews and trailers. Join in the con...
Casual Corner
LifestyleHang out and chat about anything under the sun!
Daily Horoscope
LifestyleFind out what the stars say about you!
Phrase of the Day - English
Education & Study TipsSpice up your English with fun phrases and idioms!