สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Daily Horoscope"
Find out what the stars say about you!
ประเภท:Lifestyle
ภาษา: English
สมาชิก: 1012
ผู้นำกลุ่ม: Lily (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Tyra Banks, 38; Jay-Z, 42; Marisa Tomei, 47; Jeff Bridges, 62.

Happy Birthday: Use your head when dealing with partnerships. You will be subject to disagreements and disappointments if you don't take the initiative to protect what you have and nurture relationships that mean a lot to you. There is plenty to look forward to as long as you are able to take advantage of the changes that are present. Your numbers are 4, 10, 17, 22, 26, 39, 47.
ARIES (March 21-April 19): Impulsiveness will cause problems in your love life. Be aware of the people around you and the motives that might be behind the response you are getting. Someone you find interestingly intelligent will have something to offer. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): Activities that demand energy will make you feel better emotionally, mentally and physically. Someone you have worked with in the past will offer you something worthwhile. Don't hesitate to make a decision. 3 stars
GEMINI (May 21-June 20): When it comes to helping others, act on impulse. Some may frown upon your spontaneity, but the people who get what you are doing will praise you and help you reach your goals. A sincere contribution will boost your reputation. 4 stars
CANCER (June 21-July 22): You may want to think twice before you make a professional decision. Something being offered isn't likely to result in exactly what you are expecting. Don't jeopardize what you have for something that may or may not turn out. 2 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Follow through with your plans and surprise everyone with your choices. Mixing and mingling with people who share your interest in a particular form of entertainment or activity will compliment you in other ways as well. A change is long overdue. 5 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Focus more on what you can accomplish than on someone complaining or criticizing. Don't let a lover or child cost you. Say "no" if you feel you are being taken advantage of. Taking on more responsibility can ruin your plans. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Discuss matters of concern with a trusted friend and you will get a better idea how you should handle the situation. You can make money if you downsize or take advantage of a conservative investment that has potential for continued growth. 3 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Reunite with old friends or colleagues. Time spent reminiscing will spark creative ideas and help initiate plans for the future. Don't hold a grudge that will stand in the way of future progress. It's time to move forward. 3 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Keep things simple and amicable to avoid having a problem with someone you love. Focus on getting things done at home that will add to your fun, entertainment and comfort. What you put out, you'll get back. 5 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Helping out is fine, but don't take over or you will be taken for granted. Emotional issues will surface and heated discussions over money can be expected. Listen, but don't retaliate until your assets are in a safe and secure place. 2 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): You can make positive changes to your future plans. Look at your professional options and consider how you can utilize your skills to better suit the economic climate. Reconnect with people you have worked with in the past. 4 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Rely on people you know you can trust. Put greater faith in what you see, not what you hear. Someone you meet will exaggerate and offer empty promises. A change in location or the company you keep will lead to uncertainty. 3 stars
Birthday Baby: You are competitive and progressive. You look for adventure and excitement.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Amanda Seyfried, 26; Holly Marie Combs, 38; Brendan Fraser, 43; Julianne Moore, 51.

Happy Birthday: Impulsiveness will lead to mistakes. Stop and consider whether you are doing the right thing. This year can end up being a lesson or an accomplishment. It's up to you to pick the best course of action and to be responsible. No one will intervene if you show promise and proceed down a clear and logical path. Your numbers are 8, 13, 20, 23, 31, 33, 44.
ARIES (March 21-April 19): Keep your emotions in check and you can accomplish anything you set out to do. Make a positive choice regarding a money matter and you will save yourself a bundle. An interesting position may tempt you. Get the lowdown before making a move. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): Look for any opportunity to show off your skills. Networking will enable you to connect with someone who has something to offer you. Take advantage of any chance you get to travel, learn or enhance your relationship with someone special. 4 stars
GEMINI (May 21-June 20): Choose your battles wisely. Personal matters will spin out of control if you haven't been clear about your intentions. Avoid making a mistake that will cost you financially and emotionally. Concentrate on making your home environment a better place. 2 stars
CANCER (June 21-July 22): You'll be drawn to people who are stable and who can offer you something tangible. Don't let uncertainty or your responsibility to someone alter an important decision. Base what you do on facts and figures that work for you. 5 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Don't fear change that alters where you live or how. Follow your heart and make decisions based on what's best for you. As long as you stay within your means you will be happy with the outcome of any move you make. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Don't feel pressured to do anything that could backfire. Protect your assets and your emotional well-being. Concentrate on what you want and what will make you happy with the way you look, feel and proceed in the future. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): You'll be tempted to make a sudden move that can cause problems at work or home. Consider other options before you spend on something you don't need or do something that will put you in a precarious position. 3 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Open your eyes, size up your situation and make a move that will allow you to use your skills to get ahead. A chance to involve someone from your past will improve the outcome of a project. Love is in the stars. 5 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): If something isn't going right, make the necessary changes. Running from problems will only make your situation worse. Face the music, say what's on your mind and do whatever it takes to improve your life. 2 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Talk about your intentions and you will get the feedback you need to tweak your plans. Ask about an opportunity that is causing uncertainty and you will get a better understanding of the potential of what's being offered. 4 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Take advantage of any chance you get to make extra cash. Improve an underdeveloped skill and market it in a unique way. You can create demand if you use imagination. A partnership will bring greater opportunity. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): If you ask for help and offer help in return, you'll end up in a partnership that can contribute to financial growth. A past lover or co-worker will want to catch up and reconsider reuniting personally or professionally. 3 stars
Birthday Baby: You are insightful, determined and steadfast in your beliefs.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Britney Spears, 30; Monica Seles, 38; Rena Sofer, 43; Lucy Liu, 43.

Happy Birthday: Not everyone will understand what you are trying to accomplish. Do your thing and don't let comments or criticism stop you from reaching your goals. Believing in your talent and skills will help you finish what you start and market what you achieve in a unique fashion. Perfection coupled with pizzazz will bring good returns. Your numbers are 7, 18, 21, 26, 34, 38, 40.
ARIES (March 21-April 19): Caution must be taken when dealing with health, financial, legal or contractual matters. Don't be afraid to ask for what you want. Selling yourself short will be your downfall. Don't let emotions win over common sense. Question motives. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): Travel, explore and plan to have some fun. Entertaining, getting out with friends or doing whatever it takes to enhance your love life will bring high returns and plenty more to look forward to in the future. Live, love and laugh. 4 stars
GEMINI (May 21-June 20): Don't make promises you cannot keep. Emotions will escalate, leaving you in a no-win situation. Expect to face criticism if you haven't been completely honest in your interpretation of something or someone. Old debts will be collected. 2 stars
CANCER (June 21-July 22): Don't make sudden moves that might disrupt your personal life. Focus on how you can make the most with what you've got and you will gain greater stability, both at home and within your partnerships. Don't let past reservations hold you back now. 5 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Play, try new things and enjoy the company of people you find inspiring. Tie up loose ends quickly so you won't have anything hanging over your head. Having the freedom to enjoy life's little pleasures will pay off. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Expect to be emotional or to have to deal with people who are. Focus on self-improvement and getting along with everyone around you. You can learn a lot if you listen to complaints and do your best to fix what's wrong. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Take time to appease the people you live with in some small way without having to do something you don't want to do. Not everyone will be as insightful as you. A money matter can be resolved if you set up a new budget. 3 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Home is where the heart is, and a little time and effort can make a huge difference to your surroundings. Don't let the past dictate what you can do now. Times have changed, and so have opinions. Follow your heart. 5 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): You'll be questioned if you are flippant about what you are up to. Back up your statements with facts, or prepare to change your mind and do what you are being asked to do. A past relationship will disrupt your life. 2 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Help and be helped. It's simple: What you put out you will get back. Love is in the stars, and you can enhance your relationship by saying and doing what's right. An investment will give you security and ease your stress. 4 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Don't give anyone reason to complain about what you are doing or how. Follow the rules. Finish what you start and doors will open. You'll attract someone who is interested in forming a partnership. Stay within your means. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): It will be difficult to ignore someone tampering with your feelings. Don't retaliate. Instead, do your best and let your actions be your voice. Steady progress will be the best revenge. 3 stars
Birthday Baby: You are caring, perceptive and visual. You are driven to achieve.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Sarah Silverman, 41; Nestor Carbonell, 44; Bette Midler, 66; Woody Allen, 76.

Happy Birthday: Get serious about your goals. Honesty will play a major role in your future and your emotional well-being. You have everything to gain if you learn from past mistakes. Stabilize your life using discipline and the hard work required to do your very best. Do what's right and best for you. Your numbers are 9, 15, 27, 34, 37, 46, 49.
ARIES (March 21-April 19): Not everything will be visible. Step back and observe what everyone else is doing. Don't let your heart rule your head, especially if money is involved. A good decision will be based on fact and practicality. Make your move cautiously. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): Open your heart and share your thoughts and plans for the future with someone you feel you can trust. The input you get will help you make up your mind and move forward. A chance to advance is more promising than you think. 4 stars
GEMINI (May 21-June 20): Anger will mount if you are too pushy or you exaggerate the facts. An unexpected turn of events or last-minute change will leave you in the lurch. You'll have to think fast and cover up for something or someone. 2 stars
CANCER (June 21-July 22): Put love first. Whether it's love for someone special or for something you do, put in your best effort and you will not be disappointed. You can stabilize your future if you are responsible and attentive. Protect your home, family and partnerships. 5 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Have fun, but don't overspend or you will have regrets. A change of scenery or pace will lift your spirits. Getting together with people who can offer you information, adventure or a unique variation to your lifestyle will encourage positive change. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Bide your time and hold your thoughts. Sharing your true feelings will only lead to an argument you cannot win. Focus on love, learning and self-improvement, and look at your personal options. Love rules, anger loses. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Say what's on your mind. You may not please everyone, but you will have the edge when it comes to support. A change is inevitable, so don't fear the outcome. Be honest, elegant and true to you. Money is on the way. 5 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Love will bring insightful ideas and plans to the forefront. Share with someone you believe in and you will prosper. Be honest about your feelings and don't let ulterior motives steer you in the wrong direction. 2 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Don't get flustered by what others do or say. Pursue your own opportunities and don't look back. You don't need anyone else to bring about the changes that will put you in a better position for the future. 4 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Opportunity knocks. Be willing and ready to take advantage of what's being offered. Alterations to your home or living arrangements look positive and can bring financial stability. Don't hesitate. Grab what's yours. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Let your imagination flow, especially when making changes at work that will allow you to get more done, with better results. A partnership will inspire you to resurrect old ideas and plans. Don't let emotions hold you back. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Stick to your priorities and forget about emotional temptation. You have to do a good job for the right reasons. Ulterior motives and dishonesty are present in you or someone else, and should be monitored carefully. 3 stars
Birthday Baby: You are creative, sensitive and outgoing. You are disciplined and observant.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Kaley Cuoco, 26; Elisha Cuthbert, 29; Ben Stiller, 46; Billy Idol, 56.

Happy Birthday: Learn and prepare and you will not be disappointed with the results you get. You must be purposeful and goal-driven, striving for greater understanding of your surroundings and how you can make improvements. Change is good, as long as it doesn't put you into debt. Diversify to get the most for the least. Your numbers are 4, 16, 18, 22, 35, 41, 46.
ARIES (March 21-April 19): Don't take anything you have for granted. Problems at work will surface if you are a know-it-all. Listen and be attentive both at work and home and you will end up getting what you want. Arguments are for losers. 4 stars
TAURUS (April 20-May 20): Someone will try to take advantage of you. Don't offer cash or your time to an organization claiming to help those in need. Work toward your own goals and help those you love. Charity begins at home. Love is on the rise. 2 stars
GEMINI (May 21-June 20): Trust your instincts when it comes to partnerships, business deals and getting ahead professionally. There is a window of opportunity if you are imaginative in the way you present what you have to offer. 5 stars
CANCER (June 21-July 22): You'll find it difficult to make a decision based on what you know or hear from others. Until you have all the facts straight in your head, don't make a move that could leave you in a precarious position. Don't take a risk. 3 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Put your money into something that will help you save. Budget wisely now and you will look like a genius in months to come. You can have fun with friends and make new acquaintances without overspending or offering to pay for others. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Don't let anyone upset you. You need to have a clear view of what's expected of you at work in order to do your best. Ask questions and get involved in whatever will help you get ahead. Forget about petty arguments. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Put a little pizzazz into whatever you do. Get out of the house and socialize with people who have something to offer in return. Communication and mingling will lead to an opportunity you won't want to miss. 5 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Get the information you need before making a move. Someone trying to sell you something will be intentionally misleading. You can control the situation if you are prepared. Have an expert on hand to check what's being said. 2 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Good fortune is within reach. Someone from your past will help you get what you want now. Recognition will be yours if you sell yourself well and are passionate about what you do.  4 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Keep things to yourself for now. The element of surprise will help you get ahead. Your timing must be impeccable and your insight on target in order to come out on top. There is money to be made if you are calculating. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): You should be moving full speed ahead. Looking for work, a raise or a promotion should be your top priority. A past acquaintance will help you now. Contact people you have worked with or for. Ask, and you will receive. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Communication is deceiving. Read between the lines and make sure you understand what's being said before you commit to anything. You are better off doing your own thing rather than joining forces with someone else. 3 stars
Birthday Baby: You have great vision. You are innovative, imaginative and eager to experiment.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Anna Faris, 35; Don Cheadle, 47; Andrew McCarthy, 49; Howie Mandel, 56.

Happy Birthday: Don't overstep your boundaries. You have to keep things in perspective and do only what's required. Going over budget or taking on too much will leave you in a poor position as the year progresses. Change may be necessary, but do so simply and with moderation. You want to end up with more, not less. Focus, be responsible and do what's right. Your numbers are 3, 12, 17, 25, 33, 43, 46.
ARIES (March 21-April 19): Look past the obvious. Don't let the little things bother you. It's how you perform and what you do to make things better that will count in the end. Use your head, think matters through and avoid arguing with anyone you work alongside. 4 stars
TAURUS (April 20-May 20): Your receptiveness to information offered will make a difference. Networking functions will pay off. A contract or settlement will change the way you do things. Don't overreact. Consider what's being offered, cut your losses and move forward. 2 stars
GEMINI (May 21-June 20): Look for a partnership that will enhance what you have to offer. An opportunity to promote something you have done in the past will pay off now. Take care of legal matters and make a commitment that will stabilize your future. 5 stars
CANCER (June 21-July 22): Don't make changes that are premature. Look for opportunities, but don't jeopardize what you already have. Take particularly good care of a partnership that means a lot to you. Offer your services if it will seal a deal. 3 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Do whatever it takes to get things going. Staying in control will allow you to cap the amount spent as well as how much time you put in. Uncertainty regarding an emotional responsibility will require your undivided attention. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Work on self-improvement, not trying to change others. A chance to get together with someone special will open a window of opportunity. Don't let good fortune slip away because you want everything done your way. Win with compromise. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Problems at home will leave you up in the air and uncertain. Make plans to fix anything that isn't working. Take the initiative, do your share and make a difference to the outcome. If you don't pitch in, you won't have a say. 2 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): You can argue, or you can get things done. Expect a friend or relative to make your life difficult if you try to avoid responsibilities. Romance is highlighted, and doing something nice for someone special will have its benefits. 2 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Rely on knowledge and experience to avoid making the same mistake again. Getting together with people from your past will stir up emotions and make you reconsider where you want to live. 4 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Secure your assets and reduce your liabilities. Making changes to your home, investments or contracts will pay off. Love is in the stars, and taking time to nurture a relationship will ensure greater personal stability. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Say what's on your mind. Someone may try to take advantage of you, but your counteroffer will make it clear that you are only willing to do so much. Set your standard and stick to it. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): You can be practical and still offer something unique. Choose your path and stick to it until you reach the finish line. Inconsistency will make others lose faith in what you do. Demonstrate, rather than talk about your plans. 3 stars
Birthday Baby: You are outgoing, inventive and resilient. You see, you do, you accomplish.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Scarlett Pomers, 23; Jon Stewart, 49; Ed Harris, 61; Paul Shaffer, 62.

Happy Birthday: You'll be pulled in different directions. Look for opportunities. Now is not the time to play a guessing game. Know what you want and use your energy wisely to reach your destination. It's about choices and finding the best way to market what you have to offer. Don't take a risk that has the potential to backfire. Your numbers are 6, 14, 25, 29, 32, 38, 42.
ARIES (March 21-April 19): Do what you can to get ahead, but don't let impulse jeopardize doing your best. Quality will far exceed quantity when it comes to both business and pleasure. Good fortune can be yours for the price of consistency and responsibility. 2 stars
TAURUS (April 20-May 20): Take what's rightfully yours. Don't ask or wait to see what others do. Focus on your future, what you know and what you can contribute. You'll learn the most if you take control and make things happen. Love is in the stars. 5 stars
GEMINI (May 21-June 20): Don't lose sight of your goals because of responsibilities you are given. Spread yourself thin in order to get the most done. Stop complaining and get what needs doing out of the way and you will improve your reputation. 3 stars
CANCER (June 21-July 22): An emotional or financial matter will turn costly if you aren't prepared to walk away. Look at the big picture and make the right choice. An unexpected change will lead to uncertainty that you must deal with quickly and efficiently. 3 stars
LEO (July 23-Aug. 22): A change will do you good. Travel, or get involved with unfamiliar pastimes or people. You will discover something that will help you make choices that alter your current way of life. Keep things simple, but moving. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Slow down and think before you say or do something that may infringe on your personal freedom. If you want to enjoy an activity that interests you, take care of your responsibilities first so you will not face complaints. 5 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Listen, observe and stay out of trouble. Work quietly behind the scenes where you can accomplish the most and avoid any emotional discord that is going on in your personal life. Don't let a last-minute change unnerve you. 2 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Don't let work or someone from your past get you down or stop you from completing your work. Monitor your time carefully to get the most out of your day. Don't let something you hear lead to an impulsive decision. 4 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Learn from your mistakes. Take a cautious position if someone wants to disrupt your household. Energetic activities will help you blow off steam. Don't get angry, get moving, and you will avoid a challenge that will be difficult to win. 3 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Concentrate on the things most important to you. Making alterations to your home or financial situation will pay off. An emotional situation can be resolved if you face facts head-on and make whatever changes are required. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Keep your concerns to yourself for now. Upsetting someone who has worked hard on your behalf will be shortsighted. Instead, get your act together and make whatever adjustments are needed in order to get back on track. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Put more time into partnerships. In love and in business, it's how you connect with the person you are dealing with that will count. Do your best to compromise, and avoid saying anything that might upset your plans. 4 stars
Birthday Baby: You are courageous, determined and ready to take on the world.


CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Jaleel White, 35; Robin Givens, 47; Fisher Stevens, 48; Kathryn Bigelow, 60.
Happy Birthday: Put one foot in front of the other. Do not hesitate when you see an opportunity. This can be a turning point for you, if you use a little muscle to get what you want. Someone from your past will help you now. Don't let uncertainty hold you back. Ask, and you shall receive. Your numbers are 9, 13, 16, 22, 29, 35, 48.
ARIES (March 21-April 19): Rely on memory, knowledge and experience to lead you in the right direction. Expect someone to misdirect you or to cause emotional confusion regarding your lifestyle or how you earn your living. Re-evaluate, make adjustments and proceed. 2 stars
TAURUS (April 20-May 20): Put time aside for fun. Love, romance, travel and physical activity all highlight your day. Opportunity will develop through conversations with people experienced in something that interests you. Socialize and expand your circle of friends. A lifestyle change will ease your stress. 5 stars
GEMINI (May 21-June 20): Deal with people you feel have let you down. Don't get angry, but make perfectly clear what you feel is fair. Spend time going over your budget and financial situation. There is money to be saved by cutting corners or sizing down. 3 stars
CANCER (June 21-July 22): Retreat from your work situation. You need to clear your head and rethink your plans for the future. Focus on home, family and the ones you love. A good frame of mind will encourage you to make the best choice. 3 stars
LEO (July 23-Aug. 22): You need a change of pace and a change of scenery. Get out and enjoy whatever is going on in your community. You will gather interesting information, as well as suggestions and opportunities that will help you professionally. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Don't be coerced by someone who is trying to take advantage of you. Concentrate on doing what's best for you and enjoying people who offer you equality and peace of mind. Expand your interests and your friendships. 5 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Don't get caught in the middle of someone else's problem. Listen attentively, but don't offer your opinion. A secret that is revealed will lead to an argument or trouble with someone authoritative. Take care of your chores and avoid complaints. 2 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Get involved in activities involving friends, relatives or neighbors. Your knowledge and expertise will bring about the possibility of a partnership that can help you out. Diversify what you can offer. A change of location looks positive. 4 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Don't get confused or make a poor choice because of someone's complaints, criticism or anger. Stay in control and initiate whatever works best for you. Doors will open if you are a participant in activities or events that interest you. 3 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Make things happen. Stand up and be counted. Voice your opinion, but most of all, do your best to improve your financial, emotional and physical position. An opportunity will develop if you reconnect with an old friend or colleague. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Put more effort into relationships. Discussions with people who can make a difference in your life will give you greater hope for a better future. A change in the way you offer your services will make you up-to-date and user-friendly. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Actions will bring results. Size up what must be done and don't stop until you have completed the task. Your determination will be impressive. Past partners will spark renewed interest in old ideas. A partnership will lead to greater opportunity and income. 4 stars
Birthday Baby: You are dedicated, strong-willed and determined. You strive for perfection.


CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Peter Facinelli, 38; Garcelle Beauvais, 45; Tina Turner, 72; Rich Little, 73.
Happy Birthday: Review what you've done in the past and adapt what you can to fit the changing world around you. Action will be required on your part to make the most of what you have to offer. Opportunities will develop based on what you've done in the past. Hard work will pay off. Your numbers are 3, 6, 13, 21, 25, 34, 43.
ARIES (March 21-April 19):  Let your head rule your heart, no matter what you are dealing with. It's vital that you trust your own judgment. You need to make financial adjustments that will improve your current lifestyle. A move will do you good. 5 stars
TAURUS (April 20-May 20): Strive for perfection. Do whatever it takes to reach your goals. Uncover the facts and what it will cost to do the things that will help you get ahead. Networking or socializing will lead to new friendships or business associates. 3 stars
GEMINI (May 21-June 20): Take hold of whatever situation you face. Don't let disgruntled patrons get you down. It's the end result that will speak volumes about who you are and what you can do. Put your faith in you and you will not be disappointed. 3 stars
CANCER (June 21-July 22): You'll be in a tug-of-war that requires you to make an untimely but necessary change. Don't lament over what's already happened when it's vital that you do the right thing now. An honest assessment will get you the help you need. 3 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Excess is the enemy. You can have fun without overdoing, overspending and overindulging. Let others pay for a change, or look for entertainment that is less costly, but still engaging. Activity, challenge and change will lift your spirits. 5 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Lean toward keeping the peace. It will be easy to upset the applecart when dealing with friends, family or your lover, but if you are affectionate instead of critical, you will get far better results and enjoyment out of your day. 2 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): You'll thrive on change and interacting with people who can offer you good conversation and a challenging but fun-filled encounter. Love is in the stars, and whether you are single or not, you can enjoy the company of someone special. 4 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): A lot will depend on what you have done in the past. Don't let a partnership dispute ruin the possibilities that exist. Look at your options and be willing to bend as much as everyone you are dealing with. Equality will save the day. 3 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Stop thinking about what needs to be done, and start doing it. It's important to recognize what's wrong and fix it. Your personal and emotional well-being depends on making the right choice for you, whether others agree with you or not. 3 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Size up your situation and put your cards on the table. If someone or something is costing you too much money, address the situation with a workable arrangement, or cut your losses and move on. Forward thinking is required. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): You can make a decision about your future direction. Consider what you want to do and look into what it will take to reach your goals. Volunteering your time will lead to interesting new connections that will inspire you. 4 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Don't let your emotions get in the way of a good decision. A personal relationship must be protected. Don't let anyone meddle in your affairs or lead you down the wrong path. Anger will not bring results, but a positive response will. 2 stars
Birthday Baby: You have charisma and backbone. You seek knowledge and leadership.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Katie Cassidy, 25; Jerry Ferrara, 32; Christina Applegate, 40; John Larroquette, 64.

Happy Birthday: You'll be fast-paced and opportunistic, along with argumentative and feisty. This is a no-nonsense year, full of excitement, greater options and plenty of changes. Present, promote and pursue your goals. Don't be afraid to be unique. It's your willingness to go over and above what others offer that will lead to success. Your numbers are 2, 12, 14, 20, 28, 35, 44.
ARIES (March 21-April 19): Take a look at your financial situation and you will find a way to make your assets grow. Love is in the stars, and socializing, travel and finding out more about someone you think is special should be your focus. 5 stars
TAURUS (April 20-May 20): Don't spend on something you don't need. Look for entertainment that isn't costly. A physical challenge will be invigorating and spark greater interest in diet and exercise, but make sure you don't overdo it. Network, and you'll make new friends. 3 stars
GEMINI (May 21-June 20): Volunteer your services or reach out to someone in need; not only will you feel good, you'll meet people who motivate and interest you. Love is on the rise, and enjoying the company of someone special will enhance your relationship. 3 stars
CANCER (June 21-July 22): Putting in a long day will pay off, but you may get complaints from someone who wants to spend leisure time with you. Plan something special for the evening hours and you will defuse any upset brewing in your personal life. 3 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Make changes, learn something new and travel to different destinations. Most of all, plan to have fun with your friends, family or your lover. You can improve your mind, body and attitude with a couple of pick-me-up purchases. 5 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Expect to deal with some uneasy, uncertain situations. Take a head-on approach and you will curb the problem before it gets a chance to develop into something uncontrollable. Take care of your health and your assets. 2 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): You won't need to use force to get your way. Simply let everyone know what you want and what you need. Romance should be planned for the evening hours. An unusual form of entertainment will open up all sorts of new personal possibilities. 4 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Past experience regarding money and finance will come in handy now. Make quick alterations to the way you save, budget and handle your cash in order to stabilize your situation. Don't get angry over a loss; do something about it. 3 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Keep things simple, quiet and risk-free. Trying to do too much, or putting yourself in a precarious position, will leave scars. Focus on the changes required to make your personal life better and your home safe and secure. 3 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): You can help others, but don't let them take advantage of you. Limit yourself to offering suggestions, rather than doing the work or paying for the problem. Resolve a financial situation involving someone who you owe or who owes you. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): You will enhance your reputation if you take on responsibility that shows off your attributes. There is money to be made if you masterfully incorporate what you do best into a service you can offer. Love is in the stars. 4 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Take a backseat and listen. Observe what everyone else does and says. Now is not the time to make a move. Protect your assets and your heart. Let experience guide you now. Reuniting with an old business or personal partner is favored. 2 stars
Birthday Baby: You are a go-getter. You are popular, playful and out to win.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Sarah Hyland, 21; Katherine Heigl, 33; Colin Hanks, 34; Pete Best, 70.

Happy Birthday: Your ability to initiate and accept change will help you excel. Your varied experiences will allow you to branch out and pursue a wider variety of interests that will contribute to what you have to offer. Your ability to work without supervision will be impressive. Love relationships will be enhanced. Your numbers are 7, 15, 21, 27, 30, 36, 45.
ARIES (March 21-April 19): Changes made to your financial situation will bring strong results. Time spent doing a good job will ensure that you have more work coming your way. What you learn and experience now will contribute to your resume. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): Honesty will play an important role in your life and your relationships. Ask questions if you are suspicious and give answers when asked in order to avoid a misunderstanding. A challenge will help you put your life in perspective. 3 stars
GEMINI (May 21-June 20): Good fortune will come your way if you are kind, compassionate and genuinely helpful. Love is highlighted, and spending extra time nurturing a relationship that is important to you will help enhance the connection. Truth will reign supreme. 3 stars
CANCER (June 21-July 22): Don't be fooled by a fast-talking colleague or salesperson. Do your own research before you spend money or time on something that will not get you any further ahead. Enjoy the company of friends you can trust. 5 stars
LEO (July 23-Aug. 22): You will thrive if you keep things moving and exciting. The more you can load up your to-do list, the better you will do. A challenge, or engaging in a physical activity with a friend or lover, will motivate you to strive for higher goals. 5 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Keep a lid on what you are doing and you will avoid opposition. Problems at home or with your living arrangements or quarters can be expected. A change may not be wanted, but it will end up being beneficial. 2 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): You can make changes based on your skills and where opportunity takes you. A geographical change will promote new friendships and greater possibilities to collaborate. Put time aside for romance. Single or not, you'll attract love and affection. 3 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Don't get flustered if someone complains. You can't please everyone. Look at the jobs you've had and the work you've done in the past and you will discover a new way to use old and new skills to make what you do now even better. 3 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Someone will keep a secret from you or think you are withholding information. Be careful how you address issues that have the potential to get you or someone else into trouble. Make positive changes to your home or lifestyle. 3 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Look for the obvious, and you will discover the truth. An emotional plea will bring you closer to someone with potential to raise or lower your status. Don't let someone else's uncertainty be a problem when you can turn it into a personal gain. 4 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Stick to basics. Playing one person against another will backfire. Focus on work, getting along with your peers and doing your best to help others. What you contribute will lead to your own security. Make subtle improvements. 2 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Your heart is in the right place, but someone is likely to take advantage of your generosity. Stick close to home and massage any problems you have with a friend, relative or neighbor. Anger will not bring good results, but patience will. 5 stars
Birthday Baby: You are a mover and a shaker, determined, debonair and alert.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Miley Cyrus, 19; Salli Richardson-Whitfield, 44; Robin Roberts, 51; Bruce Hornsby, 57.

Happy Birthday: Speak up, but do so with diplomacy. Anger will get you nowhere. Have your plan ready to display and execute. Show willingness to accept the inevitable and to promote whatever changes will benefit everyone. Something you've experienced in the past will help you find a way to undermine any opposition you come up against. Your numbers are 6, 11, 20, 28, 32, 38, 46.
ARIES (March 21-April 19): Get all of your paperwork in order. You have to know where you stand financially before you can make any decisions that will affect your home or family. Once you have a clear picture, you can make a very quick and prosperous deal. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): You'll tend to overreact regarding personal matters and relationships. You are best keeping things very low-key until you have a more objective view of your situation. Channel your energy into learning and self-improvement. 3 stars
GEMINI (May 21-June 20): Business and personal relationships will flourish with a little charm and encouragement. Use your imagination and you will make a good contribution to a job or project. Love is on the rise and can lead to a stronger commitment. 3 stars
CANCER (June 21-July 22): Keep a close watch over what everyone around you is doing and saying before you choose to make a move that will be difficult to reverse. Bide your time and you will have a clearer awareness of what's actually happening. 5 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Don't let your emotions take over. You have to follow your head, not your heart, if you want to come out on top. Socializing, networking and meeting with new people will all lead to positive changes. Don't settle for less than what you want. 2 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Open up discussions that will help you resolve any pending problems at home. You will learn from the people you encounter and can add this knowledge to your resume. Experience will help you choose your friends wisely. 4 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): The help you volunteer will be appreciated and bring you in contact with people you want to befriend. Mix business with pleasure and you will get ahead. Love is in a high cycle and will bring about a sudden change regarding your future. 3 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Your emotions will be difficult to control as your passionate nature escalates. Utilize your time wisely. Put your efforts into a creative pursuit and being with the one you love, or if single, finding your dream partner. 3 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): You can stabilize your position if you lend a helping hand to someone who has the ability to affect your future. Honesty will play an important role in any discussion you have. Don't promise anything you cannot deliver. Love is on the rise. 3 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Be careful with your money. A secret could end up costing you. Stay aboveboard in all your transactions, and focus on building your assets, not your liabilities. Fixing up your home, buying something new or selling something you own will pay off. 4 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Problems will develop if you are too flirtatious. Expect someone to overreact or to be indulgent, causing you grief. Love is in the stars, but doing the right thing will determine whether your personal situation is favorable. Proceed with caution. 2 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Protect what you have from anyone who is looking for a handout. Love can cost you if you are too generous or if you try to buy favor. Don't argue over petty differences. Concentrate on financial, emotional and physical improvements. 5 stars
Birthday Baby: You are resilient, resourceful and relentless. You face adversity bravely.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Scarlett Johansson, 27; Mark Ruffalo, 44; Jamie Lee Curtis, 53; Steve Van Zandt, 61.

Happy Birthday: What you offer others will be worth your while. Your give-and-take attitude, coupled with hard work and choosing partners and peers wisely, will lead to success. Branch out professionally and own what you have to offer. Supply and demand will depend on your own motivation and marketing ability. Strive to be the best. Your numbers are 5, 11, 18, 24, 29, 35, 47.
ARIES (March 21-April 19): Don't sit in the background when you have something to contribute. You will receive interesting feedback and make some new friends. Pressure someone who can make a difference to your future. A partnership will stabilize your situation. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): Have some fun. Set out to help an organization you believe in and you will meet someone who can contribute to your goals. Don't let your emotions cause uncertainty regarding a job you've been asked to do. 3 stars
GEMINI (May 21-June 20): A fresh look at an old problem will help you resolve what's been holding you back. You will learn what you need to know in order to put your skills to work in other areas. A partnership will pay off. Love is in the stars. 5 stars
CANCER (June 21-July 22): Someone will hold you back. You have to find a way to make an asset out of a person who is currently a burden to you. Delegate some of your trivial jobs to free up your time for more important prospects. 2 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Your uncertainty will cost you. Get out and mingle with people who have something to offer. You need a change of pastimes, friendships or scenery to stop stagnating. Don't give in to anyone trying to give you more responsibilities. 2 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Don't let someone or something from your past cause problems for you personally. It will be difficult to avoid getting angry at someone's incompetence. Give the benefit of the doubt, or you may end up looking bad. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): A short trip will lead to a better mindset. Your communication skills and ability to mediate will come in handy when dealing with friends or colleagues. Your knowledge will help you gain respect and a higher status. 3 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Consider how you can make extra cash. Something you used to do can be resurrected and turned into a profitable pastime. A change in location or the people you hang out with will lead to greater opportunity. Overtime will pay off. 3 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): It's what you do for others that will count. Open your heart and let your ideas find solutions to problems that others face. Not only will you gain the confidence of others, you'll also ignite interest in what you have to offer. 4 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Stick to what you know and trust. Someone will try to get you to take on extra burdens. An unexpected delay will lead to a chance meeting with someone who motivates you to aspire to greater heights. 2 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): You will shine if you do your best to help others. There is money to be made if you use your imagination to market something you have to offer. A service that helps seniors, children or pets will open a door to financial relief. 5 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Stick to work. Don't try to impress someone with something you don't know enough about. You are better off doing the best job possible and saying very little. A personal problem is likely to lead to confusion if you don't focus. 3 stars
Birthday Baby: You are a diplomatic peacemaker and an advocate for justice.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Jena Malone, 27; Marlo Thomas, 74; Nicollette Sheridan, 48; Goldie Hawn, 66.

Happy Birthday: Expand your mind, your circle of friends and your interests. Cover new ground mentally or physically if it will help you gain ground professionally. Stabilize your future by being conservative in your financial dealings and determined when it comes to selling yourself. Your focus will guide you to a better position. Your numbers are 6, 14, 19, 23, 31, 46, 49.
ARIES (March 21-April 19): You can cover a lot of ground if you are open about what you want and where you want to go. An opportunity through a past colleague will allow you to utilize your skills differently. A partnership will help you diversify. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): Friendship will play a role in your success. Give-and-take will get you the help you need, as well as satisfaction for being able to give back. Impulsiveness is the enemy. Think and respond with diplomacy. 3 stars
GEMINI (May 21-June 20): Concentrate on completion. A job opportunity will open up if you show discipline, ingenuity and the ability to sell yourself. Love is highlighted, and relationships will develop with like-minded people. 5 stars
CANCER (June 21-July 22): You'll have to avoid anyone who is too impulsive or emotional. A burden will be difficult to deal with, but if you handle matters efficiently, it can help your reputation. A partnership will have its pros and cons. Re-evaluate before you make a decision. 2 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Mix and mingle and you will meet interesting people who can offer you greater insight into subjects and pastimes that will alter your way of thinking or the way you do things. Self-improvement projects will bring you added confidence. 4 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): You will learn from the people you associate with, but you won't please those closest to you. Don't push your goals and plans onto others. Keep what you do a secret until you are sure you want to pursue a new path. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Let your emotions take the reins. Speak from the heart and share what you want to do with friends, relatives or neighbors. Sharing ideas and plans will help you bring about much-needed change in your community. Love is on the rise. 3 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Put your heart into getting ahead. If you are passionate about what you do, you will sell what you have to offer in such a way that it will be difficult for others to refuse you. Take advantage of a window of opportunity. 3 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Let your personality lead the way. You can talk your way into anything. Job opportunities will open up if you send out your resume, go for an interview or commit to networking. Don't let a personal change keep you from doing what's best for you. 4 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Keep your plans to yourself. Emotional issues will escalate if you are too open. Make adjustments at home and you will find ways to scale down your overhead or bring in extra cash. An old asset will come in handy now. 2 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): You will benefit by offering help. Friendship is in the stars, and your charm will help you connect with someone who shares your interests. Aggressive budgeting will help you make the most of a situation that could go either way. Avoid overindulgence. 5 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Stick to what you know. You will come up against opposition that can damage your reputation or your position. Listen to what's being said, but don't believe everything you hear. Don't follow the crowd. Make up your own mind. 3 stars
Birthday Baby: You are an outgoing thrill seeker who adapts easily to change.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Ashley Fink, 25; Dan Byrd, 26; Joel McHale, 40; Bo Derek, 55.

Happy Birthday: Be careful how you go about your business. Not everyone will be on your side. Get everything in place before you share your findings. You will learn from observing the way others react to the changes taking place. You will have the upper hand if you don't reveal where you stand. Your numbers are 6, 11, 19, 22, 26, 31, 48.
ARIES (March 21-April 19): Someone you share information and knowledge with will inspire you to change your beliefs. Not everyone you are close to will agree with your new outlook or attitude, but you have to follow your heart and whatever direction you feel is best for you. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): A day trip will help settle your nerves and bring you information that will contribute to something you want to pursue in the future. Share your thoughts and engage in activities that allow you to expand your knowledge and friendships. 5 stars
GEMINI (May 21-June 20): Get chores out of the way. You are best to keep busy. Idle time will be the enemy that leads to a disagreement with someone to whom you are emotionally attached. Set up a new budget or update your personal papers. 2 stars
CANCER (June 21-July 22): Stick to what you know and do best. You don't want to challenge someone who is looking for a fight. Meddling will leave you sitting in a precarious position. A change to your home or lifestyle will cause an emotional setback. 2 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Plan to travel or engage in a challenging activity you enjoy. You will attract plenty of attention as well as interest in what you are up to and what you have to offer. Someone exceptional will want to partner with you. 4 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): You can expect to face opposition, no matter what you do or say. Retreat or go out with friends who are more forgiving of your idiosyncrasies. Travel, shopping or taking a class of some sort is your best bet. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): An emotional problem will escalate if you take part in a secretive act that can damage a relationship you have with someone close to you. You may be trying to keep the peace, but your efforts will backfire, leaving you in an awkward position. 3 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): A great idea can turn into a lucrative investment. Ask questions and solicit help if you need it, but be realistic and listen to suggestions and warnings. You can make a profit by starting small and building slowly. 4 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Listen and learn. You will be caught if you do something wrong or you exaggerate about something you did. You may just want to have fun, but don't do so at someone else's expense. Kindness and diplomacy will get you further ahead. 2 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): You'll hit a wall and experience frustration if you underestimate the extent of what needs to be done. Focus on home, family and your financial security. Less spending and more budgeting will pay off. 5 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Love is in the stars, along with partnerships and doing something you are proud of. Collaborating with someone you respect will lead to a great friendship as well as information that can help you financially, contractually or legally. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): It's what you do that will bring you good fortune, not what you say or who you befriend. Don't let ulterior motives lead you in the wrong direction. You must think and do for yourself or you will be accused of taking someone for granted. 3 stars
Birthday Baby: You harbor your feelings. You are a diplomatic peacemaker.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Jodie Foster, 49; Meg Ryan, 50; Allison Janney, 52; Ann Curry, 55.

Happy Birthday: Determination, attention to detail and your ability to recognize what's doable and what's not will help you reach your destination. Not everyone will be happy with your choices, but as long as your motives are in the right place you will eventually win over anyone who initially opposes you. Stick to your game plan and forge ahead. Your numbers are 4, 10, 17, 21, 26, 30, 49.
ARIES (March 21-April 19): Don't take on too much. All work and no play will cause dissatisfaction. Love is in the stars, and you must make time for romance. If you must work, make it a fun project that you can do with people whose company you enjoy. 3 stars
TAURUS (April 20-May 20): Expand your horizons. Venture out, meet new people and try new things. The more active you are, the better you will do. Participation will lead to new friendships. Avoid overspending and questionable investing. Don't take a risk. 5 stars
GEMINI (May 21-June 20): Someone will anger you. Contain your feelings. You will get much further ahead if you are harmonious in the way you handle others. A simple "no" is sufficient if you don't like what you are being asked to do. Make love, not war. 2 stars
CANCER (June 21-July 22): Home is where the heart is, and that's where you should be spending your time. Invite friends over or spend a nice, quiet time with someone you love. Put work out of your mind and enjoy the moment. Ask and you will receive. 4 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Get out and have some fun, but remember that too much of anything is a waste. Focus on exhilarating challenges rather than overindulgent pastimes. Children and friends can help make or break your day. Don't overspend to impress. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Not everyone will see things your way. Bide your time and give others the benefit of the doubt. Making a scene will not get you the answers you need or the satisfaction you want. Opportunity is apparent if you open your eyes. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Don't let anyone take advantage of your kindness or your generosity. You can offer suggestions without paying for someone's mistakes. Steer clear of anyone trying to pressure you into something. Stick close to the people you love. 3 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Working overtime on something you feel can help you get ahead professionally will be well worth your time and effort. Someone from your past who shares your interests or works in the same field can be of help now. 4 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): You'll face opposition if you are too verbal about what you can do. Bragging will invite criticism as well as a challenge that may cost you your reputation. Keep things simple and you will avoid discord. 2 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): You'll have good insight into financial options that can ease your stress. Don't let someone you feel responsible for hold you back or redirect you. An emotional situation can end up costing you financially. 5 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Someone or something that isn't good for you may entice you, but with a little discipline you will be able to overcome whatever is being dangled in front of your face. Think "mind over matter" and your success will boost your confidence. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Focus on what's important to you. Don't let anyone sidetrack you or stand in the way of your success. Put a little muscle behind your plans and you will capture the attention of someone you have been trying to impress for some time. 3 stars
Birthday Baby: You are set in your ways and intent on reaching your goals.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Denny Hamlin, 31; Chloe Sevigny, 37; Owen Wilson, 43; Elizabeth Perkins, 51.

Happy Birthday: Emotions will interfere with honesty. You will have to keep close tabs on what you say and what you hear if you don't want to be misled. Concentrate on what you have to offer and the best way to utilize your talent. Experience will pay off, and updating your skills will keep you in the game. Be firm, but show compassion. Your numbers are 3, 8, 15, 24, 28, 37, 40.
ARIES (March 21-April 19): Mix business with pleasure and you will make some new and worthwhile connections. You don't have to be excessive to impress someone in a power position. Taking action and doing what you say will be enough to prove you're skilled. 5 stars
TAURUS (April 20-May 20): Someone will deceive you. You will have to question what you are being told. Not everyone is on your side, but as long as you vet the facts yourself, you will be able to outsmart anyone trying to put one over on you. 2 stars
GEMINI (May 21-June 20): You'll be drawn to an investment or someone offering something that is too good to be true. Don't let your emotions lead you in a direction that will be difficult to reverse. Bide your time rather than making an untimely move. 2 stars
CANCER (June 21-July 22): You will receive a great response if you ask for favors and offer your services. You will make worthwhile gains working alongside others. A partnership can begin just as quickly as it can end depending on whether or not it's good for you. 4 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Minimize your expenditures. You will make a good impression if you are frugal. A job prospect looks encouraging. Send out your resume or sign up with a headhunter. Celebrate life and love during the evening hours with someone special. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Listen to reason before making a judgment call. Look at your choices and diversify as much as possible to get the most out of whatever situation you face. Don't let domestic problems stand in the way of your advancement. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): What you do for others will translate into favors when you need help. Love is on the rise, and your agenda should include spending time with someone special or finding a partner if you are single. A domestic change will increase your assets. 4 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Keep your feelings to yourself until you know where you stand. Someone is likely to lead you on if you are too open and honest. Focus on improving your skills and using your talents to bring in more money. 2 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): A change of pace will do you good. Set out on an adventure that entails meeting interesting people or learning something that you can use to your advantage. A change at home may not be expected, but it will be good for you. 5 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): More time spent at home or nurturing an important partnership will pay off. Invite friends or relatives over and you will get helpful suggestions about worthwhile alterations to your living quarters. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): The more involved you become with a worthwhile organization, the closer you will get to someone who shares your dedication to what you are working toward. Love is on the rise, and a new relationship will be inspirational. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Don't let anyone know your thoughts or your plans. A problem with a colleague or peer will escalate if you aren't willing to compromise. Someone you work with or for will not view an emotional reaction favorably. 3 stars
Birthday Baby: You are steadfast, determined and debonair.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Rachel McAdams, 33; Dylan Walsh, 48; Danny DeVito, 67; Martin Scorsese, 69.

Happy Birthday: Keep things simple, to the point and on target and you will reach your goal. Don't allow emotional matters to stand in your way. Your focus must remain on what will help you advance, not others. Too much of anything will become problematic. Moderation is the key to success. Your numbers are 7, 10, 18, 23, 34, 45, 48.
ARIES (March 21-April 19): Socialize and have fun, but most of all, enjoy the company of someone special. Love is highlighted, along with being at your very best physically, mentally and emotionally. Spread a little joy around and enhance your reputation. 5 stars
TAURUS (April 20-May 20): Don't look for trouble. Meddling will only bring you grief. Put your energy into what you can achieve on your own. Explore, develop and pursue ideas and plans you want to present in the future. Hard work will pay off. 2 stars
GEMINI (May 21-June 20): Stick close to home and to the people you care about. Spending time making your place comfortable will benefit you and your family. Love is on the rise, and the reality of where you stand in a relationship will be revealed. 4 stars
CANCER (June 21-July 22): What you can do for others will help you enhance your reputation and your chances of landing a better position. Your actions will be what counts when someone of importance tallies up the score. Do your best to satisfy others. 3 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Your charm and diplomacy will bring you good fortune. How you handle the people you work with and for will determine what you can aspire to in the future. Networking will pay high dividends and help you stabilize your position with contractual commitments. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Your anxiety will be easy to detect. Being open will result in some difficulties, but it will also help you deal with a pending problem that has been slowing you down. Face the music, take care of your responsibilities and prepare to move on. 3 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Go where the action is. What you do for others or offer in knowledge and experience will bring you the same in return. Sharing and collaborating will help you get twice as much accomplished and allow you to mix and mingle with interesting people. 4 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Don't let your heart rule your head, especially when dealing with people you are trying to impress. Do your best to display your skills and talents rather than your thoughts and ideas. Tangible results will be what counts in the end. 2 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Don't allow anger to stop your progress. Get moving. Take action and show everyone what you are capable of. A change at home will lift your spirits and inspire you to strive for higher goals. Love is in the stars. 5 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Size up your situation and look over your personal papers. You may want to make some simple but effective changes that will help secure your home and family for the future. Changes to your living arrangements can benefit your overhead. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Don't believe everything you hear. Find out firsthand and stick to what you know is true. You can impress others and convince them to see things your way. Diplomacy and honesty mixed with a little charm will help you get what you want. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Someone from your past will play a role in your future. Reach out and ask for help. A partnership, job or friendship can develop due to a kind gesture that reunites you with a person heading in a similar direction. 3 stars
Birthday Baby: You are an intense, engaging and natural leader.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Maggie Gyllenhaal, 34; Martha Plimpton, 41; Dean McDermott, 45; Marg Helgenberger, 53.

Happy Birthday: Make positive changes and you will improve your relationships with family and friends. Look at the big picture and you will discover how to get ahead. What you learn this year will help you choose the best way to diversify what you have to offer. Hard work, expansion and mixing the old with the new will bring good results. Your numbers are 9, 16, 22, 28, 33, 38, 46.
ARIES (March 21-April 19): You can make personal changes that will help you raise your profile, update your image or get ahead. Focus on self-improvement and marketing what you have to offer. Your ability to express your view will impress someone important. 5 stars
TAURUS (April 20-May 20): Overreacting, being stubborn and letting emotions cause disruptions in your family or with a friend must be avoided. You are best to keep busy and quiet. Idle time will be your enemy. Productivity will bring positive results. 2 stars
GEMINI (May 21-June 20): Share your ideas with someone you are in a business or personal partnership with and you will get interesting feedback that will help you fine-tune how you proceed with your plans. A personal investment will pay off. Love is in the stars. 4 stars
CANCER (June 21-July 22): Accept the inevitable changes going on around you, but don't initiate any yourself. Put more effort into perfecting your skills. Don't let someone limit what you can do by dumping responsibilities in your lap. Do your share and nothing more. 3 stars
LEO (July 23-Aug. 22): Plan something exciting or take a day trip that will bring you in contact with people you find stimulating. Focus on change and trying new things. Your experiences will add to your knowledge and provide vision for future projects. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): You'll get all worked up over little things that should be ignored. Concentrate on what you know and contribute to a cause you feel is worthy. Don't let your domestic life stifle your dreams, hopes and wishes for the future. 4 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Don't let anyone play with your emotions. Your ability to concentrate and get things done will wane if you are bothered by what others do or say. Spend time helping those in need or making your home more comfortable and manageable. 2 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Take advantage of any opportunity you get to express your thoughts and to interact with interesting people. Your ideas can be turned into a moneymaking project. Don't sit back and procrastinate when there is so much you can do. 5 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Make changes at home that are conducive to developing something that you want to pursue. Good fortune will come your way if you are proactive and discuss your plans with people who have experience and knowledge you lack. 3 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): You should do whatever it takes to increase your assets. Downsize and consider liquidating what you have tied up in uncertain markets. You can stabilize your position and protect your family if you are quick to secure your personal finances. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): You'll enjoy the company of people who share your interests and concerns. You can build a better future if you are creative in the way you live and budget your finances. Don't be coerced into something you don't want to do. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Expect opposition and problems if you must deal with authority figures, institutions or government agencies. You are best to say little and to take time to assess your situation before you decide to make any alterations to where or how you live. 3 stars
Birthday Baby: You are determined, outgoing and always looking for adventure.


 CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Jonny Lee Miller, 39; Beverly D'Angelo, 60; Sam Waterston, 71; Ed Asner, 82.

Happy Birthday: Stay on top of your to-do list. Put honesty first and speak from the heart. People from your past will show an interest in what you are doing. An unusual turn of events will alter your domestic environment. Embrace what you are offered and collaborate with someone who has as much to contribute as you do. Your numbers are 8, 15, 22, 24, 30, 37, 43.
ARIES (March 21-April 19): Do what you can to improve your home and domestic life financially and emotionally. You'll face criticism if you are too busy pleasing outsiders instead of the ones who are always in your corner. Do something nice for the ones you love. 2 stars
TAURUS (April 20-May 20): Short trips are highlighted. Engage in conversation that brings you knowledge about something you want to pursue. Getting the OK from people you love will be easy if you are straightforward about the details. 4 stars
GEMINI (May 21-June 20): Your desire for change may not make everyone close to you happy. Your best bet is to inch your way in the direction you want without making a big splash. Once you have things in order you can share your plans and your success. 3 stars
CANCER (June 21-July 22): Share your feelings. Added responsibilities can be lifted if you are honest about what you can and are willing to do and what you are not. Don't be afraid to apply a little pressure if someone gives you a hard time. 3 stars
LEO (July 23-Aug. 22): You need a change of pace and a change of scenery. Make plans that will allow you the freedom to interact with people who can contribute to some of your ideas and plans for the future. Love is highlighted during the evening hours. 3 stars
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): Be careful how you approach touchy topics when dealing with friends, relatives or your lover. Kindness and compassion will help you get what you want; criticism will not. Expand your interests if it will help you share a special moment with someone. 4 stars
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Not everyone will be on your side. Be careful when sharing your ideas and plans, especially with colleagues or someone who can make an impact on your future. Allow a little time for something entertaining. It will lift your spirits. 2 stars
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Question anyone who is dubious. It's up to you to ferret out any information that you need to know before making a decision, especially if it has to do with your income. Someone from your past may be the ideal partner in your future. 5 stars
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Work behind the scenes. Finish your work before you reveal what you are trying to accomplish. It's better to surprise everyone than to fall short of the expectations you have raised in others. 3 stars
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): Getting along with others will be half the battle. Put your time and effort into building a strong and stable base at home emotionally, financially and physically. Spend time with the people who really mean something to you. 3 stars
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Communication can resolve misunderstandings. Engage in heartfelt communication and you will find out where you stand with people in your personal and professional world. Diplomacy and charm will help you win trust as well as favors. 3 stars
PISCES (Feb. 19-March 20): Watch what you say if you socialize. Not everyone will share your opinion, and you may be judged harshly. Greater effort put into earning a living or finding ways to subsidize your income will bring positive results as well as praise. 5 stars
Birthday Baby: You are creative, caring and intent on following your own path.ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
Movie Reviews and Trailers
EntertainmentHot movie reviews and trailers. Join in the con...
Love Letters
LifestyleA corner of the web where you can chat about cu...
Talk TV
EntertainmentTalk about your favorite TV shows.
Casual Corner
LifestyleHang out and chat about anything under the sun!
World News
LifestyleWhat's going on in your part of the world? Be a...