สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Close to Home"

ประเภท:Entertainment
ภาษา: English
สมาชิก: 846
ผู้นำกลุ่ม: Lily (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

 


 

 

Dank: Disagreeably damp, musty, and typically cold


 


 


Representatives: A person chosen or appointed to act or speak for another or others, in particular


 

 

Migratory: Denoting an animal that migrates


 


 


 

Flush: (of a toilet) Be cleansed in such a way


 

check: A written order to a bank to pay a stated sum from the drawer's account 


 


 


 


Roadkills: the dead body of an animal that has been killed on a road by a vehicle; "vultures usually feed on carrion or roadkill"


 


 


 


Wart: A small, hard, benign growth on the skin, caused by a virus

Implants: Insert or fix (tissue or an artificial object) in a person's body, esp. by surgery


 


Evolve: Develop gradually, esp. from a simple to a more complex form

Appendage: A projecting part of an invertebrate or other living organism, with a distinct appearance or function


 


Carpeting: Carpets collectively


 


Ghoul: An evil spirit or phantom, esp. one supposed to rob graves and feed on dead bodies


 


Insurance: A practice or arrangement by which a company or government agency provides a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness, or death in return for payment of a premium

 


 ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
Love Letters
LifestyleA corner of the web where you can chat about cu...
Casual Corner
LifestyleHang out and chat about anything under the sun!
Daily Horoscope
LifestyleFind out what the stars say about you!
Garfield
EntertainmentThe world's favorite cat entertains.