สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "I Love Japan"
Hi,everyone. Let's make it heartwarming communicative place. I would like to share tiny but nice thing in our daily life. You are always Welcome!!
ประเภท:Regional
ภาษา: Japanese
สมาชิก: 1441
ผู้นำกลุ่ม: samantha, taka (Administrator) และ alisa

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

 Hello,everyone,My name is Celia , I come from China, I learn English and Japanese language at the same time.I really enjoy learnning the language.I want to make friends to help each other for study the language.


 Hello,everyone,My name is Celia , I come from China, I learn English and Japanese language at the same time.I really enjoy learnning the language.I want to make friends to help each other for study the language.


I want to share wirh this link about a japanes children song incluided for this community

https://www.youtube.com/watch?v=NJfNrEwEyMM


 Hello guys i am Huskey from Surabaya,Indonesia :)

 
I am a cosplayer, also who love Japan stuff, I love manga and anime..
also the Japan's food, their lifestyle, travel, and anything else...
 
and that is my introduction, nice to meet you :) lets be friend and talk more at facebook.
Here my facebook: Huskey Key
 
here some my cosplay:


 Hello guys ! 

my name is Raghad , and i want to learn English and japaneese 

and i like to ask you some quastions :) 

I hope you will answer them 

Q1 ;  How many letters in this language ? i searched  about this but i found diffrent answers 

Q2; the japaneese language has 2 types the old language and the modren one ,is this true ? if  yes can you give me 2 examples ?  .

Arigato 

 


 hello Japanese, like a lot of Japanese culture, the cuisine, the polite and kind people, if you want to talk to me, can add me as a friend I accept, friends to improve the language, friends, contacts, meetings. I am very happy to know the Japanese. I admire them. thanks


 Hello everyone! My name is Joanne. I'm come from Taiwan. Nice to meet you! 

I really like Japanese culture and music! It's all wonderful! haha


Hello im Mahdi Ekrani from Iran. I also like japanese people and cultre so I have joined the group. Traveling abroad is the hardest thing to do for Iranian people beacause our money is a lot less valuable. I wish I could travel to Japan but...


i dont now how to chat with the people her

i read the massages but i cant anser

 

Tanxs


i need learn english


i need learn english


 Hello guys,

My name is Freddy and I'm from Brasil. I want so much to do some friends japanese to exchange knowledge, culture, informations, etc. My english level is basic. If someone here want be my friend please is just invite me. Bye.


 In Japan,it is getting cold.I must take care of myself.


 【Conditions】

・American/Canadian/British/Australian
(The person of other nationality also needs to consult)

・8/28(Tue)~9/7(Fri) 
・10:00~19:00 start
・About 1 hour ・Remuneration: 3000 yen

The contents of work:
You input an English word into a touch panel in Cursive.
Place: Akihabara.

Those who can participate in this survey need to
teach to us the time and date which can go by e-mail.

info@overseaslink.jp
070-5585-3960 HOSONO
 
The company's home page is here.
 
Members-only website(overseaslink)


 Many laguages one meaning :D


If I have chance, I will have a visit in Japan. Actually, I'm full of curiosity and worship about Japanese culture.

I think the trip to Japan will be pleased and unforgettable.


 I love the japanese culture... I ♥ Japan


I have been there a year ago. I went to Nagoya, Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Nagasaki, Miyajima. It was amazing trip for me. 

I saw lots of temples, gardens, parks. I also went to museums. All places were amazing. Especially Tokyo Ghibli Museum and Kyoto Tezuka's museum. It's important to saw these museums because I love their animations and manga s. 

Actually I'm trying to come again. So that I'm trying to learn japanese, and seaching japanese culture. 

It's too enjoyful to discover new things about their culture. 


car

 

In the future, a car will change.
It is a vehicle. We use it for carrying.
 
It will become a home battery.
We do not need to buy energy from electronics power companies.
We get energy from cars.
 
Car will change our life.


 

Prime minister will change soon.
 
From when do we do as the other person’s opinion,
do we do only easy things?
We do not think about ourselves.
 ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
Everyday English for Advanced English Speakers
LifestylePractice common topics you'll encounter on a da...
Casual Corner
LifestyleHang out and chat about anything under the sun!
Teacher Question and Answer
Education & Study TipsGot a nagging question about the English langua...