สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Phrase of the Day - English"
Spice up your English with fun phrases and idioms!
ประเภท:Education & Study Tips
ภาษา: English
สมาชิก: 3994
ผู้นำกลุ่ม: Larissa (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

 If something gets on your nerves, it annoys or irritates you.

 

“That girl is so loud, she really gets on my nerves.”

“I’ll stop talking now since I can see I’m getting on your nerves.”


 If you are fit as a fiddle, you are in perfect health.

 

“You’ll live to 100 – you’re fit as a fiddle!”

“Are you feeling better?” “Yep – fit as a fiddle.”

 


 If you have to face the music, you have to accept the negative consequences of something you have done wrong.

 

“Sarah found out I was gossiping about her, and now I have to face the music.”

“He spent the weekend playing games instead of studying, but when he gets to school he’ll have to face the music.”


 If you want to ask someone a question and they tell you to fire away, they mean that you are free to ask what you want.

 

“Nicole, can I ask you a question?” “Sure, fire away.”

“I have some questions about the Maxwell account.  Is now a good time to ask?” “Fire away.”


 When someone is dressed to kill, they are dressed very smartly.

 

“Margaret was dressed to kill on Saturday, everyone was staring at her.”

“The interview was great – I was quick, I was qualified, and I was dressed to kill!”


 When you draw the line, you set out limits of what you find acceptable, beyond which you will not go.

 

“My son wants to stay out until 3am, but I’m drawing the line at 1am.”

“My girlfriend wants me to stay home and watch movies on Saturday night.  It’s time I drew the line!”


 (USA) If something is a dime a dozen, it is extremely common, possibly too common.

 

“Oh she’s pretty enough, but dark-haired dark-eyed girls are a dime a dozen here.  I like blondes.”

“Let her quit if she wants to… typists are a dime a dozen.”


 If you dig your heels in, you resist something.

 

“The rest of the team are ready to go, but Jane is digging her heels in.”

“I’m going to dig my heels in until they give me the conditions I want.”


 This is used as a prediction there is no chance it will ever happen.

 

“It will be a cold day in hell before he gets that job.”

“I’ll go out with him when hell freezes over.”


 To make money.

 

“We need to get a good job to make a decent living.”

“She makes a living selling homemade quilts.”


 If you are on cloud nine, you are extremely happy.

 

“She’s been on cloud nine since she met  her new boyfriend.”

“We found out we got the house we wanted – we’re on cloud nine!”


If you bite someone's head off, you criticise them angrily.

 

“OK, OK, I’m sorry I said that… no need to bite my head off!”

“All I said was that I wasn’t interested in rock music, and she bit my head off!”

 


 A big fish in a small pond is an important person in a small place or organisation.

 

“He won’t leave the small company for the big ones – he prefers to be a big fish in a small pond.”

“She was a big fish in a small pond in her last job, now she’s having trouble adjusting to the huge multinational corporation.”


 If you are caught between a rock and a hard place, you are in a position where you have to choose between unpleasant alternatives, and your choice might cause you problems.